العربیة English

دفتر فروش مرکزی:   66089585 (021)      09120211695

کارخانه:   66802885 (021)      09126000676 عابدی

تراکم تصویر تلویزیون شهری

تراکم تصویر با جمع پیکسل های عمودی و افقی معین می شوند و هرچه این تراکم تصویر بیشتر باشد، کیفیت افزایش می یابد.

دات پیچ

فاصله بین پیکسل ها می باشد که بر اساس میلی متر اندازه گیری می شود.

دات پیچ تلویزیون محیط داخلی 6 ، 10 ، 15 ، 20 میلیمتر و دات پیچ تلویزیون محیط بیرونی 12،16،20،25 می باشد. باید اندازه تلویزیون شهری بیرونی بزرگتر باشد چون فاصله دید خیلی بیشتر است.

فاصله ترکیب رنگ

هنگامی که از فاصله نزدیک یک پیکسل را می بینید ، سه نقطه جداگانه به رنگ های آبی، سبز و قرمز را می بینید. فاصله ترکیب رنگ، فاصله ای است که شما این سه رنگ را به صورت ترکیبی که یک رنگ را نشان می دهد، می بینید. محاسبه این فاصله برای تلویزیون شهری به شکل اندازه دات پیچ * 500 می باشد.البته محاسبه برای تلویزیون شهری فضای داخل اندازه دات پیچ * 250 می باشد.

حسن یک تلویزیون شهری داشتن توانایی در ترکیب رنگ عالی در کمترین فاصله می باشد.

حداقل فاصله دید برای تلویزیون شهری

نزدیکترین فاصله ای که تصویر را صاف و یک دست می بینیم و اگر نزدیکتر برویم تصویر نقطه-نقطه دیده می شود. طریقه محاسبه آن از روش( دات پیچ * 750 - 1000 ) می باشد.

حداکثر فاصله دید برای تلویزیون شهری

دورترین فاصله ای که تصویر را صاف و یکدست می بینیم.محاسبه این فاصله از طریق (ارتفاع تلویزیون * 20 – 30 ) می باشد.


لیست اخبار
بانک کتاب

تماس با ما

کارخانه :   02166802885

دفترفروش : 02166089585

   09126000676 عابدی

   09120211695

   info@parseelectronic.com

کارخانه : تهران ، شادآباد ، خ 17 شهریور ، خیابان سفیدی پور(پرسی گاز)، پلاک 15

دفتر فروش مرکزی : آزادی ، تقاطع حبیب اللهی پ 469 ، طبقه دوم

عضو خبرنامه شوید
ایمیل:
همراه: