العربیة English

دفتر فروش مرکزی:   66089585 (021)      09120211695

کارخانه:   66802885 (021)      09126000676 عابدی

تاثیر رنگ در طرح تابلو LED،تابلو روان

رنگ(تاثیر رنگ در طرح تابلو LED،تابلو روان LED و تلویزیون شهری LED)

آفرینش، با رنگ آغاز شد و رنگ در تنوع بی نهایتش موجب دیدن، درك وتشخیص اجسام واشیاء و ویژگیهاي آنهاست. رنگها فرزندان نورند، مملو از انبساط وانرژیهاي درخشنده اي هستند که چه آگاه و چه ناخودآگاه روي ما اثرات مثبت ومنفی خواهند داشت.تاثیر رنگ ها در تابلو LED یاتابلو روان LED و سایر تابلوهای تبلیغاتی انکار ناپذیر است.

اثرات روانشناسی رنگها(تابلو،روان،LED)

همانطور که می دانیم رنگ بر خلق و خو و احساسات انسانها اثر می گذارد. از این رو رنگها می توانند اثرات مثبت و یا منفی را در محیط القا کنند.رنگها بر اندازه ،فاصله، بر قابلیت انعطاف، دما، سختی و وزن اشیا تاثیر می گذارند.لذا رنگ پارامتری بسیار مهم در طراحی متن و انیمیشن برای تابلو ال ای دی یا تابلو روان می باشد.

رنگ در شهر(تابلو،روان،LED)

رنگ یکی از جنبه هاي مهم زندگی شهري است. همانطور که مبلمان منزل وفضاي محیط مسکونی باید از هماهنگی و نظم در انتخاب رنگها برخوردار باشد اجزاي تشکیل دهنده شهرنیز در صورت تبعیت از اصول ترکیب و هماهنگی در رنگها فضایی مطلوب و آرام بخش را براي شهروندان خواهد ساخت .رنگ در طراحی های تابلو ال ای دی یاتابلو روان باید طوری باشد که باعث آلودگی رنگی و بصری شهر نشود.(طراحی با رنگ های مناسب برای تابلو روان و تلویزیون شهری)

رنگ در شهرهاي قدیم

رنگهاي طبیعی، مصالح محلی که بناها به وسیله آن ساخته می شدند، به شهرچهره اي هماهنگ و همگون می داد و با روحیه، اقلیم و فرهنگ مردم مطابقت داشت و جنبه اي از هویت شهر محسوب می شد. لذا شهر هویت رنگی خاص داشت .رنگ در شهرهاي امروزي وسیله اي براي خودنمایی شده است. استفاده از رنگهاي تند و متفاوت در تبلیغات خیابانی(که بیشترین و موثرترین سهم آن برای تابلو LED یاتابلو روان است) باعث سردرگمی افراد در فضا شده است. زیرا هر رنگ داراي پیام و بارمعنایی خاص می باشد و زمانی که بدون توجه به معنایی نهفته در رنگها از آنها استفاده شود فضاي شهري تبدیل به یک بوم رنگی بی هویت می شود که تنهاموجب افسردگی، روان پریشی، و عصبیت افراد جامعه می شود و درنتیجه محیط به مکانی ناراحت کننده و ناخوشایند تبدیل می گرددتبلیغات روی تابلو LED یاتابلو روان های یک شهر پرازدحام هم بی تاثیر است.

رنگ و ارتباط ارتباط جزیی ازطبیعت انسان است وبه پیشرفت وتکامل انسان کمک میکند.(رنگ مناسب در طرح تابلو روان و تلویزیون شهری  )

بدون ارتباط با رنگ زندگی اجتماعی به سختی ممکن خواهد بود. جان راسکین معتقد است همه افرادي که ذهنی به سامان وخلقی به هنجارداشته باشند از رنگ لذت می برند ، و رنگ براي التذار و انبساط دائمی قلب انسان آفریده شده است.امروزه ما ترجیح می دهیم که فاصله هاي بعید زمانی و مکانی را علاوه بر به کارگیري زبان گفتاري، ازطریق نوشتاري در مقام ابعاد آن برطرف سازیم و از این طریق ایجاد ارتباط نماییم.(تابلو LED یا تابلو روان)

این علائم از دو عنصر مهم تجسمی فرم و رنگ تشکیل شده اند.رنگ عاملی محرك است، هر رنگ جهت حرکت خاصی دارد و یک زبان را شامل می شود، رنگ به فرم کمال می بخشد. در حقیقت این گونه کدگذاري با رنگها قراردادي است که امروزه نمونه هاي مختلفی از آن در اغلب کشورها مشاهده می شود و قابل فهم واقدام براي مردم است.(تاثیر فرم و رنگ در تابلو روان و تلویزیون شهری)

رنگ براي تأثیرگذاري بیشتر(تابلو،روان،LED)

 کارشناسان به خاطر تعداد زیاد محصولات تبلیغ شده در سطح شهر(بخصوص به وسیله تابلو روان) تخمین زمان نگاه کردن به هر محصول(مثلا تابلو روان یا تلویزیون شهری) را حدود 1 ثانیه می دانند و این به همراه شرك بصري همزمان است که با سرعت رعد 1/25  حدود50تصویري که بر روي مردمک یا شبکیه چشم بدون آنکه شخص متوجه آن شود ثبت می کند.(زمان تشکیل تصویر ذهنی از تابلو LED یاتابلو روان)تبلیغات محیطی(به ویژه تابلو روان و تلویزیون شهری)

تبلیغات محیطی(به ویژه تابلو LED یا تابلو روان)، پیوند انسان با محیط اطرافش است و به عنوان یک رسانه موجب آگاهی دربینندگان می شود. تبلیغات محیطی(به ویژه تابلو ال ای دی یاتابلو روان) عمدتا در غالب تابلو LED،تابلو روان ،تلویزیون شهری،بیلبورد، پوستر و تصاویر نقاشی شده که هرکدام داراي اندازه هاي متفاوتی هستند ،که در سطح شهر به چشم می خورند.

تبلیغات در سه رده زیر طبقه بندي می شود:

  1. درجه نخست (intensive) شدید و مهم
  2. درجه دوم(preventive )بیانگر
  3. درجه سوم (minimum) حداقل


تابلو LED،تابلو روان و تلویزیون شهری  با طراحی مناسب در درجه نخست قرار دارد.(طبق آمارهای بدست آمده از نظرسنجی ها و تحقیقات)رنگ در تابلوهاي تبلیغاتی(بخصوص تابلو ال ای دی  و تابلو روان )  

هر رنگی مفهوم و حالتی خاص را القاء می نماید. علاوه بر این رنگ ها در هر فرهنگی مفاهیم مختلف دارند، نکته دیگر کنتراست رنگهاست. براي مثال، مشکی و زرد، قرمز و زرد،یاسفید و قرمزنتایج خوبی را ایجاد می نماید.دربیلبوردها و تابلو ال ای دی  یا تابلو روان  به علت سرعت زیاد وسایل نقلیه، برخی از رنگها بازمینه هایشان مخلوط شده و به علت خطاي دید خوانایی خود را از دست می دهند. براي مثال، رنگ قرمز با زمینه تیره و یا نوشته هاي آبی بر روي زمینه بنفش.در یک مسیر طولانی و یکنواخت، یک تابلو ال ای دی  یا تابلو روان  با تضاد رنگی زیاد می تواند براي چند لحظه حواس راننده را پرت و او را به تابلو خیره کند و یابرعکس تنوع رنگ تابلو ال ای دی  در شهر می تواند باعث خستگی چشم رانندگان شود، پس بهتر است برروي زمینه هاي روشن از نوشتار تیره و بالعکس بر روي زمینه تیره از متنهاي روشن استفاده کنیم،حتی المقدور از خطهاي رنگی نوشته زیاد استفاده ننماییم، این موضوع خواندن را مشکل می کند.(رنگ صحیح و غیر مخرب در تابلو ال ای دی یاتابلو روان)رابطه ي تبلیغات محیطی  (تابلو،روان،LED) و حوادث رانندگی

امروز اکثر رانندگان در طول جاده ها و بزرگراهها، تابلوهاي تبلیغاتی (بخصوص تابلو LED روان  و تابلو روان )  متعددي را می بینند که به علت توجه و خیره شدن به آنها تمرکز کافی براي رانندگی را از دست می دهند و این امر سبب شده که حواس پرتی به یکی از عمده علل افزایش خط در تصادف و برخورد وسایل نقلیه با یکدیگرمبدل شود. اگر راننده ها براي 5 ثانیه در حالی که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند با نگاه به تابلو ال ای دی  یا

 تابلو روان  دچارحواس پرتی شوند، نمی توانند 100 یارد یا بیشتر به جاده و راه توجه کنند و این زمان خیلی بیشتراز مدت زمان لازم براي وقوع یک حادثه است.تحقیقات دانشگاه ناتینگهام نشان می دهد که 50 % زمان رانندگی صرف توجه به عوامل مختلف کنار جاده می شود و تبلیغات حاشیه(بخصوص تابلو ال ای دی  و تابلو روان )  باعث حواس پرتی می شود.در واقع بیلبوردها  و تابلو ال ای دی  ها در اکثر مواقع باعث انحراف چشم رانندگان از مسیر جاده می شوند که این موضوع در تابلو روان (بخصوص تابلو ال ای دی )  و تابلوهای دیجیتالی باقابلیتهاي انیمیشن و متحرك به دو برابر افزایش می یابد چرا که راننده علاقه مند به دنبال کردن تصویر تابلو ال ای دی  است و مدت بیشتري به تابلو ال ای دی  خیره می شود.

درسوال یک درپاسخ به جذابیت رنگ بندي تابلوها به ترتیب ، تابلو ال ای دی  و بیلبورد باطراحی مناسب از طرف مخاطبین انتخاب شده اند.همچنین نتایج نظزسنجی حاکی از آن است که استفاده از حداقل رنگهاي تند و گرم واستفاده از سطوح بزرگ بارنگهاي سردبیشترمد نظر رانندگان بوده است چرا که دراین تابلوها(بخصوص تابلو ال ای دی  و تابلو روان )  راننده از لحاظ بصري آرامش بیشتري داردو تابلو ال ای دی  هایی که  ازرنگهاي گرم درسطوح گسترده به یک اندازه مورد توجه بوده اندهمچنین نوشتارساده وسایز بزرگتر تابلو ال ای دی  و تابلو روان   خواناتر است .پرهیز از نوشتارطولانی و چند سطري در تابلو ال ای دی  و تابلو روان   موثرتراست

نتیجه گیري

درنتیجه گیري کلی از فرمهاي نظر سنجی دریافتیم که :

  1.  رنگهاي سرد وملایم باکنتراست کمتر به دلیل افزایش آرامش بصري درسطح معابر بیشترموردتوجه هستند.
  2.  استفاده از سطوح بزرگ به مراتب بهتر از فضاهاي کوچک وشلوغ درکادراست .
  3.  تابلو ال ای دی  یا تابلو روان  ساده باکمترین عناصر بصري مخاطبین بیشتري دارند ودرذهن مخاطب ماندگارترندومیتوانند درکوتاهترین زمان، پیام خودراانتقال دهند.
  4.  رنگهاي پرکنتراست وگرم در تابلو ال ای دی  یا تابلو روان  درسطوح بزرگ باعث عدم تمرکز وحواسپرتی راننده میشوند و این حواسپرتی ممکن است منجر به بروزسانحه شود و یا به علت کاهش سرعت ودقت ترافیک ایجاد کند .
  5.  دراستفاده از نوشتار تابلو LED  یا تابلو روان  سادگی نوع قلم ، اندازه قلم و تنها استفاده از چند کلمه کوتاه می بایست مورد توجه طراحان باشد چراکه تنوع قلم وطولانی بودن متن از جذابیت بصري تابلو ال ای دی  یا تابلو روان   می کاهد وباعث آلودگی بصري می شود .
  6.  رانندگان به دنبال خواندن نوشتارطولانی ومتن هاي ریز در تابلو ال ای دی  یا تابلو روان  دچارحواسپرتی می شوند. .


لیست اخبار
بانک کتاب

تماس با ما

کارخانه :   02144791700

دفترفروش : 02166089585

   09126000676 عابدی

   09120211695

   info@parseelectronic.com

کارخانه : جاده مخصوص کرج ، بعد از ۴ راه ایران خودرو ، نبش خ احد ، پ ۶

دفتر فروش مرکزی : آزادی ، تقاطع حبیب اللهی پ 469 ، طبقه دوم

عضو خبرنامه شوید
ایمیل:
همراه: