العربیة English

افزایش تاثیر تلویزیون شهری در فرهنگ ما

محیط شهری نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد. عناصر این محیط بالتبع میتوانند تاثیرگذار باشند. عناصر محیط میتواند مفاهیم خاصی را القا کند و یا بدلیل بی توجهی موجب رفتارهایی ناهنجار باشد. برخی از عناصر مبلمان شهری از جمله صندلیها تاثیر مهمی در سیمای مکان دارند، گاهی اوقات نحوه قرارگیری آنها می تواند باعث ارتقاء تعاملات و برخوردهای اجتماعی شود و یا نه. اما برخی از عناصر مانند تلویزیون شهری شاید بتوانند نقشی بسیار مهم در موارد تجاری، فرهنگی و اجتماعی ایفا نمایند.

اصطلاح "صفحات نمایش شهری" یا "تلویزیون شهری" در اولین کنفرانس با همین عنوان در سال 2005 در آمستردام بوجود آمد. در این کنفرانس انواع مختلفی از نمایش دیجیتالی در فضای شهری که شامل تابلوهایی با لامپ LED، صفحه های پلاسما، تابلوهای تصویر و ترمینالهای اطلاعات معرفی گردید، نیز سطوح معماری هوشمند در صفحه نمایش شهری که از ایده فضای عمومی همچون فضایی برای خلق و تبادل فرهنگ، توسعه اقتصاد محلی و تشکیل حوزه عمومی پشتیبانی می کند، در این میان قرار گرفت.(جاشکو،1،2007)

عرصه عمومی، سازوکارهای زمانمند و مکانمند را به منظور ایجاد و پیشرفت تعاملهای اجتماعی گوناگون و صحنه ای برای رخدادها و فعالیتهایی بوجود آورده که به موجب آن مردم در مورد مرزهای یک ماهیت اجتماعی و فرهنگی به بحث می پردازند. با ارائه فناوریهای رسانه ای در فضای شهری و به منظور ارائه تاثیر آنها بر روابط افراد و محیط اطرافشان بایستی به درک بهتری از مکان و نقش بستر به عنوان یک موقعیت نوخاسته، عینی-اجتماعی و جنبه های محیطی که به فعالیت هایمان معنا می دهد دست یابیم.(جن شیک و دیگران،2،2008)

در سالهای گذشته، صفحات بزرگ نمایشی در میدانهای شهری و بر نمای ساختمانها در سراسر دنیا ظاهر شده اند، تصویرهایی متحرک و پویا از مصالح معماری که بر تصور ما از فضای اطرافمان اثر میگذارد.

شکل جدیدی از فضای شهری در حال ظهور است که اساسا با آنچه می شناختیم، متفاوت است. اکثر تلویزیونهای شهری در حال حاضر برای مقاصد تجاری بکار میرود که نه برای توزیع اطلاعات به جامعه هستند و نه از تعاملات اجتماعی و عمومی حمایت میکنند.

همانطور که تلویزیون شهری در فرهنگ معاصر رو به افزایش است، درک نقش فرهنگی آنها نیز دارای اهمیت است، بهمین دلیل لازم است تا اشکال قبلی و راههای توسعه و قرارگیری آنها را در بستر مکان و زمان بررسی نماییم.

"هوتامو در مقاله تحت عنوان "عناصر صفحه نمایش" این صفحه را با ارجاع به تصاویر درهم و برهم باستانی مرور میکند و نشان میدهد که در اصل به دهه1790 میرسد که برای چندین دهه رایج بوده است. در آنزمان در این صفحه ها تصاویری ارائه میشد که بسیاری از آنها هیولاها، ارواح و اشباح را بر یک صفحه نیمه شفاف به تصویر می کشیدند که به کمک چراغ جادویی چرخدار به اجرا در می آمد.

همچنین نمایشهای نور و صدا، شکلی از سرگرمی شبانه بود که جلوه هایی از نورپردازی خاص برروی یک ساختمان یا ویرانه اجرا میشد و همزمان با یک روایت زنده و موسیقی بود تا حالت تاریخی محل را القا نماید. جالب اینکه این ترفندهای قدیمی و نمایشهای نوری، تقریبا همان کاری را میکرد که معاصرترین صفحات نمایش شهری انجام میدهد مثل: ایجاد سرگرمی از طریق تماشای رویدادهای عمومی، روشن کردن اشیاء فیزیکی شهر، تبلیغات تجاری، پخش اخبار.

دسته دوم سوابق بخصوص نماهای رسانه ای، از صفحاتی تشکیل شده که در معماری بکار میروند. معبدهای مصر باستان با خط هیروگلیف پوشیده شده و معبدهای یونانی با مجسمه تزیین شده اند. هردو را میتوان نمونه هایی در نظر گرفت که رابرت ونتوری آنها را بیلبوردهایی برای عصر ماقبل اطلاعات می نامد. نماهای رسانه ای بعلت ظاهرشان با معماری کلیسای گوتیک مقایسه شده اند. منشا تغییر هردو مورد بنیادی تلقی شده که حالتی فنی و هنری دارد. در کلیسا با نوردهی نمای داخلی قبل از سپیده دم و پس از غروب، پنجره ها تبدیل به صفحات نورانی و رنگارنگ میشدند و یک تماشاگر از راه دور تصویری انتزاعی و دانه دانه را میدید و از نزدیک یک پیکرنگاری روایتی و پیچیده را." (جاشکو،3،2007)

حال بیایید پرش بزرگی در قرن گذشته بکنیم، موقعی که بناهایی نورانی با نیروی برق در اواخر قرن نوزده پدید آمدند. نور مصنوعی جدا از روشن کردن خیابانها، بطور فزاینده ای برای تاکید بر سمبلیسم و یادبود بناها مخصوصا بناهای تزیینی بکار میرفت که میتوانست تلفیق و آگهی رسانی را در معماری داشته باشد. با افول دوره صنعتی و بعدا سرمایه داری، معماری هرچه بیشتر به ابزاری برای ارتباط با یک برچسب تجاری تبدیل شد.

تلویزیون شهری، فناوری و فرهنگ

آنچه امروزه با نام تلویزیون شهری، عنوان میشود شاید فقط تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی باشد که بصورت دیجیتال تغییر ماهیت داده اند. تابلوهای نمایش را میتوان از حیث فرم و یا عملکرد به گونه های متنوعی برشمرد. میتوان علاوه بر بیلبوردها، بدنه ساختمانها را نیز بعنوان صفحه نمایش بکار برد، همانگونه که در بسیاری از نقاط بدنه ساختمانها در مواقع مختلف شبانه روز کاربردهای متفاوتی دارد و در تمام یا بخشی از ساعات بعنوان صفحه نمایش استفاده میشود
تلویزیون شهری تاثیر بسیاری در سیمای شهری نیز دارند، می توانند با روشن کردن منطقه ای، آنرا از دیگر مکانها متمایز کرده و یا بواسطه برنامه ای که نمایش می دهند، ارزش خاصی به آن مکان داده و او را دارای هویت گردانند.


*خصوصیات فضا و ماهیت فضای شهری میتواند به نوع صفحه ربط پیدا کند، مثلا اینکه صفحه ها پهن باشند یا باریک. و اینکه در فضاهای با رفت و آمد و فعالیت زیاد یا کم، چه وجهی باید داشته باشد.

*انتخاب موقعیت، ممکن است به اهداف دیگر کمک کند بی آنکه تاثیر منفی در کاربرد فضا در شهر داشته باشد، مثلا کشاندن مردم به محل تلویزیون.

*صفحه نمایش میتواند از ابتدا بخشی از بافت ساختمان باشد که در معماری تلفیق شده و بتواند محیط را بسازد.

*بستر طراحی میتوانددر محتوا، شکل و نحوه قرارگیری تاثیرگذار باشد و تلویزیونهای شهری به واسطه شکل یا برنامه خاصی بستر و زمینه خود را تقویت نمایند..

آنچه برای فضای شهری ارزش میباشد نقش اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی شهروندان ایفا میکند.(پاکزاد،1383،9) اما در شهر امروزی، شهروندان حس همبستگی با هم را از دست داده اند و شهرنشینی که امروز با آن مواجه هستیم نتیجه ادراک فضایی مدرن و تغییراتی است که مدرنیته به لحاظ کالبدی و فضایی بهمراه آورده است. امروزه در عصر مدرن، در تلاشیم تا تعاملات اجتماعی را در جامعه ای که در همه عرصه ها به استفاده از تکنولوژی روی آورده است افزایش دهیم. چرا که انسان این عصر با همه امکانات موجود، تعاملاتش را یا نمی خواهد و یا نمی تواند افزایش دهد و طراحی محیط می تواند امکاناتی را فراهم آورد تا افراد را به مشارکت هر چه بیشتر در محیط ترغیب نماید. عرصه عمومی میتواند مکانیزم عرفی و فضایی را برای آفرینش و ارتقاء تعاملات مختلف اجتماعی بوجود آورد. روزگار پیچیده امروز، فراهم آوردن امکاناتی همراه با تکنولوژی روز، برای مشارکت در فضاهای شهری را میطلبد. تکنولوژی می تواند فضای جمعی بسازد، و ارتقاء روابط بین مردم، همچنین روابط مابین مردم و محیط را موجب شود.

تلویزیونها در محیط شهری میتواند وسیله ای جهت ارتباط شهروندان باشد و نشان دهنده تاثیر خاص مکان و عناصر آن در تعاملات مشترک مردم باشند.


لیست اخبار

تماس با ما

کارخانه :   02166802818

دفترفروش : 9-02166056807

   09126000676 عابدی

دفترفروش : 09120211695

   info@parseelectronic.com

کارخانه : تهران ، شادآباد ، خ 17 شهریور ، خیابان سفیدی پور(پرسی گاز)، پلاک 15

دفتر فروش مرکزی : آزادی ، تقاطع حبیب اللهی پ 469 ، طبقه دوم

عضو خبرنامه شوید
ایمیل:
همراه:


طراحی وب

برنامه نویسی وب سایت طراحی وب سایت طراحی سایت معرفی فروشگاهی وبسایت آموزشی و پر محتوا و سایت های پویا و پنل مدیریت

طراحی وب

 

تابلو روان

همانطور که در مطالب قبلی گفته شد تابلو روان تابلوهای تبلیغاتی ای می باشند که اطلاعات کسب و کار شما را در دید عموم قرار می دهند و موجب رونق کسب و کار شما می گردند.تابلو روان ها به دلیل متحرک بودنشان و جذابیت برای مشتری ها امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و این تابلو روان ها جای تابلو های قدیمی را گرفته اند. انواع تابلو روان : تابلو روان ها دارای انواع گوناگون زیر می باشند : تابلو روان تک رنگ تابلو روان سه رنگ تابلو روان هشت رنگ تابلو روان فول کالر

مزیت های تابلو روان چیست

تابلو روان نسبت به تابلو های دیگر یا همان تابلو های قدیمی دارای مزایایی می باشد که در زیر به مزایای تابلو روان می پردازیم : تابلو روان ها دارای قدرت زیاد نمایش و شدت نور بالاتری می باشند بر خلاف تابلوهای قدیمی که دارای مصرف زیاد می باشند از ال ای دی برای تولید نور استفاده می کند بنابراین دارای نور دهی زیاد می باشند همچنین تابلو روان ها دارای مصرف بسیار کم هستند و به دلیل مصرف کمشان آن ها را می توان روشن گذاشت. تابلو روان ها به دلیل استفاده کردن از ال ای دی ها و کم مصرف بودنشان دارای بازدهی بالایی نیز می باشند. تابلو روان ها به دلیل استفاده از ال ای دی ها به ولتاژ بسیار کمی نیاز دارند و با ولتاژ کم نور های پر قدرتی را تولید می نمایند. تابلو روان ها دارای عمر مفید بالایی می باشند زیرا لامپ های ال ای دی به کار رفته در تابلو های روان دارای عمر مفید بالایی می باشند. همچنین تابلو روان ها دارای قابلیت برنامه ریزی نرم افزاری می باشند و به وسیله کامپیوتر با قرار دادن تصاویر گرافیکی و همچنین متن ها جذابت آنها را دوچندان نمود در نوع جدید تابلو های روان کافیست از طریق وصل شدن به کیبرد دستورات را همزمان بگیرند و روی تابلو روان به نمایش بگذارد. تابلوهای روان از خودشان ایجاد گرما نمی کنند و به خاطر اینکه ال ای دی ها دارای حرارت کمتری نسبت به دیگر لامپ ها می باشند از این نوع لامپ در ساخت تابلو روان ها استفاده می گردد. تابلو روان ها مانند دیگر تابلوهای پر مصرف نور های مضر مانند مادون قرمز از خود پخش نمی کنند و بنابراین از خود ضرری ندارند.

منبع: digitalpanel.ir